სათემო ინიციატივების განვითარება კახეთის რეგიონში
    Facebook Tweeter Print
2013-2015 წ.წ. - სათემო ინიციატივების განვითარება კახეთის რეგიონში (გერმანული ფონდი Bread for the World, Diakonisches Werk EKD)

 პროექტი მიზნად ისახავს კახეთის რეგიონში ადგილობრივი თემის გააქტიურებას და განვითარების პროცესებში მეტი ჩართულობის სტიმულირებას კულტურულ-საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების მეშვეობით. პროექტის განხოციელებამ უნდა გამოიწვიოს:

-  ადგილობრივი ჯგუფების უფრო მაღალი ჩართულობის ხარისხი საზოგადოებრივ პროცესებში;

-  ადგილობრივი  ინიციატივების, მათ შორის  სამეწარმეო, გაზრდილი რაოდენობა;

 

პროგრამა ორი კომპონენტისაგან შედგება:

- ადგილობრივი სათემო ორგანიზაციების ჩართულობის მხარდაჭერა

- ხალხური რეწვის სახელოსნოების, როგორც სოციალური საწარმოების მხარდაჭერა.საკონტაქტო ინფორმაცია
 

0105 თბილისი, გალაკტიონის 20
ტელ.  (+995 32) 299 83 22
ფაქსი: (+995 32) 299 72 61
E-mail: satemocdc@gmail.com