სიღნაღის მუნიციპალიტეტის კულტურის რესურსები
    Facebook Tweeter Print
პუბლიკაცია "სიღნაღის მუნიციპალიტეტის კულტურის რესურსები" მომზადდა და გამოიცა სათემო განვითარების ცენტრის, სათემო კავშირი ნუკრიანის და კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის ერთობლივი პროექტის "სიღნაღი კულტურისათვის" ფარგლებში, აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის პროგრამის "საქართველოში საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება" მხარდაჭერით. 

პუბლიკაციაში აღწერილია სიღნაღის მუნიციპალიტეტის კულტურის რესურსები: მუზეუმები, ბიბლიოთეკები, კულტურის სახლები, მარნები, ეთნოგრაფიული ეზოები, ურბანული და საკულტო კულტურული მემკვიდრეობა, სარეკრეაციო სივრცეები და სხვა. მალე გამოვა მეორე გამოცემა, რომელიც შედგება ამა თუ იმ რესურსის განვითარების ხედვისაგან და ასევე შეიცავს რეკომენდაციების პაკეტს მუნიციპალიტეტის კულტურის პოლიტიკის დაგეგმვისა და განვითარებისათვის.


საკონტაქტო ინფორმაცია
 

0105 თბილისი, გალაკტიონის 20
ტელ.  (+995 32) 299 83 22
ფაქსი: (+995 32) 299 72 61
E-mail: satemocdc@gmail.com