გამოცემები 2010-2019
    Facebook Tweeter Print
სათემო განვითარების ცენტრი წლების განმავლობაში მუშაობდა ნუკრიანის და ნაფარეულის სახელოსნოების და მათ ბაზაზე სათემო განათლების არაფორმალური ცენტრების განვითარების საკითხებზე. ცენტრის მიერ გამოცემულია სახელოსნოების მხარდამჭერი კატალოგები, რომლებშიც მათი მრავალფეროვანი პროდუქცია არის წარმოდგენილი.


გარდა პროდუქციის კატალოგებისა, სათემო განვითარების ცენტრი სიღნაღისა და თელავის მუნიციპალიტეტებში ალტერნატიული ტურისტული მარშრუტების განვითარებითაც იყო დაკავებული. პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად შექმნილია სამი მარშრუტი.სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ალტერნატიული ტურისტული მარშრუტების შემუშავებას წინ უძღვოდა მუნიციალიტეტის კულტურის რესურსების სიღრმისეული კვლევა-აღწერა:


ხოლო, 2016-2017 წლებში სიღნაღისა და დედოფლისწყაროს მუნინციპალიტეტებში, სათემო განვითარების ცენტრის მიერ განხორციელდა - კულტურის სფეროს მართვა სიღნაღისა და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტეში. კვლევა და რეკომენდაციები

2015-2017 წლებში განხორციელებული ისტორიული კვლევის შედეგად, სათემო განვითარების ცენტრისა და პარტნიორების მიერ გამოიცა ორტომეული "ინიციატივა ცვლილებებისათვის. თემის თვითორგანიზებისა და თანამშრომლობის გამოცდილება საქართველოში საბჭოთა ოკუპაციამდე: წიგნი პირველი და წიგნი მეორე. 
ამავე კვლევის ფარგლებში მოძიებული მასალების გამოყენებით 2015 წელს გაიმართა გამოფენა, ხოლო 2018 წელს დამზადდა დოკუმენტური ფილმი - "ინიციატივა არ ისჯება."


2014 წელს, პარტნიორებთან ერთად განხორციელებული პროექტი ფარგლებში ჩატარდა კვლევა: მიკრომეწარმეობა, როგორც სიღარიბესთან ბროძლის საშუალება.
გარდა აღნიშნული გამოცემებისა, სათემო განვითარების ცენტრის მიერ, World Vision კახეთის რეგიონალურ ოფისთან თანამშრომლობით, 2015 წელს მომზადდა: კახეთის მეფუტკრეთა ასოციაციის წევრთა პროდუქციის კატალოგი.ხოლო, სათემო განვითარების ცენტრის ანგარიშები შეგიძლიათ იხილოთ: საკონტაქტო ინფორმაცია
 

0105 თბილისი, გალაკტიონის 20
ტელ.  (+995 32) 299 83 22
ფაქსი: (+995 32) 299 72 61
E-mail: satemocdc@gmail.com