პუბლიკაციები
01 მარტი 2019 გამოცემები 2010-2019
სათემო განვითარების ცენტრის გამოცემები 2010-2019
01 აგვისტო 2014 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის კულტურის რესურსები
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის კულტურის რესურსების გზამკვლევი
01 თებერვალი 2014 მიკრომეწარმეობა, როგორც სიღარიბესთან ბრძოლის საშუალება
კვლევის შედეგები და რეკომენდაციები
01 ნოემბერი 2013 ღვინის სუვენირი
ხელნაკეთები კახეთიდან "ღვინის სუვენირი" / 2013
19 დეკემბერი 2012 თანამშრომლობა ცვლილებებისათვის
სათემო განვითარების ცენტრის საქმიანობის მიმოხილვა 2011-2012
14 დეკემბერი 2012 ხელნაკეთები კახეთიდან
ნუკრიანის და ნაფარეულის სახელოსნოების პროდუქციის კატალოგი