მიმდინარე
„სოციალური ეკონომიკა - კახეთის რეგიონის განვითარების შესაძლებლობა.“
სათემო განვითარების ცენტრი  ახალ, რეგიონულ განვითარებაზე ორიენტირებულ პროექტს იწყებს!
სათემო ინიციატივების განვითარება კახეთის რეგიონში
 სათემო ინიციატივების განვითარება კახეთის რეგიონში (გერმანული ფონდი Bread for the World, Diakonisches Werk EKD)