ხელნაკეთები კახეთიდან - გამოცემა მესამე
    Facebook Tweeter Print
კატალოგში წარმოდგენლია ნუკრიანისა და ნაფარეულის ქალთა სახელოსნოების პროდუქცია: საოჯახო ნივთები, სუვენირები (თექა, მინანქარი, კერამიკა, ტექსტილი); კახეთის ფუტკრის მწარმოებელთა ასოციაციის შემოთავაზებები და სხვა მიკრომეწარმეების მიერ დამზადებული პროდუქცია (მაგ. ხის ნაკეთობები) და სერვისები(საოჯახო სასტუმრო და ეთნოგრაფიული ეზო).

publikacia
`xelnakeTebi kaxeTidan
~gamocemulia saTemo ganviTarebis centris
 


მთავარი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 

0105 თბილისი, გალაკტიონის 20
ტელ.  (+995 32) 299 83 22
ფაქსი: (+995 32) 299 72 61
E-mail: satemocdc@gmail.com