თემის თვითორგანიზების გამოცდილება საქართველოში
ვებგვერდზე www.droa.ge . გამოქვეყნებული სტატია.
ავტორები: ანა მარგველაშვილი (სათემო განვითარების ცენტრი) და ირაკლი ხვადაგიანი (საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია)

თემის თვითორგანიზების გამოცდილება საქართველოში – ისტორიული რაკურსი  და თანამედროვე გამოწვევები