თემის თვითორგანიზების გამოცდილება საქართველოში
    Facebook Tweeter Print
ვებგვერდზე www.droa.ge . გამოქვეყნებული სტატია.
ავტორები: ანა მარგველაშვილი (სათემო განვითარების ცენტრი) და ირაკლი ხვადაგიანი (საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია)

თემის თვითორგანიზების გამოცდილება საქართველოში – ისტორიული რაკურსი  და თანამედროვე გამოწვევები

 


მთავარი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 

0105 თბილისი, გალაკტიონის 20
ტელ.  (+995 32) 299 83 22
ფაქსი: (+995 32) 299 72 61
E-mail: satemocdc@gmail.com