სოფელ ქვემო მაჩხაანის კულტურის რესურსები
სოფელ მაჩხაანის კულტურის რესურსების მეგზური გამოცემულია სათემო განვითარების ცენტრის მიერ, პროექტის "სათემო ინიციატივების მხარდაჭერა კახეთის რეგიონში" ფარგებში, ორგანიზაცია "პური მსოფლიოს" (BfdW) ფინანსური მხარდაჭერით. 

მეგზურის მიზანია ერთი სოფლის მაგალითზე წარმოაჩინოს, თუ რამდენად მდიდარია საქართველოს მუნიციპალიტეტები კულტურის რესურსების მხრივ და ხელი შეუწყოს აღნიშნული რესურსების განვითარებაზე მსჯელობის დაწყებას.

პროექტის პარტნიორი ორგანიზაციები: კულტურული მემკვიდრეობის არასამტავრობო მონიტორინგი და სამოქალაქო ინიციატივა.