სიღნაღის მუნიციპალიტეტის კულტურის რესურსები
    Facebook Tweeter Print
ალტრენატიული ტური „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის კულტურის რესურსები“ გამოცემულია 
სათემო განვითარების ცენტრის მიერ, პროექტის „სათემო ინიციატივების მხარდაჭერა კახეთის რე გიონში“ ფარგლებში, ორგანიზაცია “პური მსოფლიოს“ მხარდაჭერით. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის კულტურის რესურსების პირველადი აღწერა განხორციელდა სათემო განვითარების ცენტრის (CDC), კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) და სათემო კავშირი ნუკრიანის (CUN) ერთობლივი პროექტის „სიღნაღი კულტურისათვის“ ფარგლებში, 2014 წელს, EWMI/
G-PAC ფინანსური მხარდაჭერით.

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ტრადიციული საცხოვრისების კვლევა და აღწერა განხორციელდა ორგანიზაციების "სამოქლაქო ინიციატივა" და "კულტურული მემკვიდრეობის არასამთავრობო მონიტორინგი" მიერ, 2014 წელს.

რუკაში ასახულია სიღნაღის მუნიციპალიტეტის კულტურის რესურსების მხოლოდ მცირედი ნაწილი; მათ შორის ობიექტები რომელნიც დღემდე ხელმიუწვდომელი რჩება დამთვალი ერებლისათვის. შესაბამისად რუკის მიზანი, ამ ობიექტების შესახებ ფართო საზოგადოების ინფორმირებაა.

მთავარი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 

0105 თბილისი, გალაკტიონის 20
ტელ.  (+995 32) 299 83 22
ფაქსი: (+995 32) 299 72 61
E-mail: satemocdc@gmail.com