წითელი ტერორის ტოპოგრაფია - საბჭოთა თელავი
    Facebook Tweeter Print
საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიისა და სათემო განვითარების ცენტრის ერთობლივი პროექტი. მასალა მომზადებულია საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მიერ, პროგრამის "ტერორის ტოპოგრაფია" ფარგლებში, საარქივო დოკუმენტებისა და ზეპირი ისტორიების საფუძველზე.

მეგზური 


Contact information

  • 20, Galaktioni st., 0105 Tbilisi Georgia
  • Tel.: (+995 32) 299 83 22
  • Fax: (+995 32) 299 72 61
  • E-mail: satemocdc@gmail.com