თემის თვითორგანიზების გამოცდილება საქართველოში – ისტორიული რაკურსი და თანამედროვე გამოწვევები
    Facebook Tweeter Print
ვებგვერდზე www.droa.ge . გამოქვეყნებული სტატია.
ავტორები: ანა მარგველაშვილი (სათემო განვითარების ცენტრი) და ირაკლი ხვადაგიანი (საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია)

თემის თვითორგანიზების გამოცდილება საქართველოში – ისტორიული რაკურსი  და თანამედროვე გამოწვევები

 


Contact information

  • 20, Galaktioni st., 0105 Tbilisi Georgia
  • Tel.: (+995 32) 299 83 22
  • Fax: (+995 32) 299 72 61
  • E-mail: satemocdc@gmail.com