სოციალური ეკონომიკა - კახეთის რეგიონის განვითარების შესაძლებლობა
სათემო განვითარების ცენტრი, ჟეშუვის (პოლონეთი) რეგიონული განვითრების სააგენტოსთან ერთად ახორციელებს პროექტს „სოციალური ეკონომიკა - კახეთის რეგიონის განვითარების შესაძლებლობა“. პროექტის ფარგლენში ჩატარდა სასოფლო-სამეუნრეო კოოპერატივების შექმნის შესახებ, საინიციატივო ჯგუფების პირველადი შერჩევის  კონკურსი.

კონკურსში მონაწილეობა მიიღო 19-მა საინიციატივო ჯგუფმა. პროექტით დაგეგმილი იყო, რომ შემდგომ ეტაპზე, რაც მოიცავს ტრეინინგებს და კონსულტაციებს ბიზნეს-გეგმის შედგენასთან დაკავშირებით, მონაწილეობა უნდა მიეღოთ 6 საინიციატივო ჯგუფს. თუმცა, გამომდინარე დიდი კონკურსიდან და მაღალი მოტივაციის განაცხადებისაგან, პროექტის მენეჯმენტმა მიიღო გადაწყვეტილება მისცეს შანსი 11 საინიციატივო ჯგუფს, ნაცვლად ექვსისა. შესაბამისად, ტრენინგებს დასწრებიან 11 საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლები.

ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ, მიმაგრებულ ფაილშია.  კონკურსანტებს შეუძლიათ დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვმართონ ელ. მისამართზე: satemocdc@gmail.com