კერამიკის კურსი სოფელ ნაფარეულში
    Facebook Tweeter Print
ფონდი ტრამის და სათემო განვითარების ცენტრის ორგანიზებით, საქართველოში გოეთეს ინსტიტუტის დაფინანსებით (რევერს ბრეინ დრეინ) ნაფარეულის სათემო განათლების ცენტრის/ნაფარეულის სახელოსნოების ბაზაზე, გერმანიაში მოღვაწე კერამიკოსმა ნონა ოთარაშვილი - ბეჰერმა ვორკშოფი ჩაატარა. 5 დღიანი კურსის ფარგლებში სახელოსნოს წევრებმა და სხვა დაინტერესებულმა პირებმა თიხასთან მუშაობის სხვადასხვა ტექნიკა და მეთოდი შეისწავლე: თიხის დამუშავებიდან - გამოწვის ჩათვლით.

Contact information

  • 20, Galaktioni st., 0105 Tbilisi Georgia
  • Tel.: (+995 32) 299 83 22
  • Fax: (+995 32) 299 72 61
  • E-mail: satemocdc@gmail.com