ფილმის ჩვენება რეგიონებში
❗1 ოქტომბრიდან ვიწყებთ საქართველოს შემოვლას ფილმით "ინიციატივა არ ისჯება". 
❗ფილმი შეეხება საქართველოში სათემო თვითორგანიზების გამოცდილებას საბჭოთა ოკუპაციამდე. 
❗უკვე დაგეგმილია ჩვენებები სიღნაღის და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტებში, თეთრიწყაროში, ბოლნისში და სვანეთში. 
❗ფილმის ჩვენებას ესწრებიან სათემო თვითორგანიზების ისტორიის მკვლევარები ანა მარგველაშვილი, ირაკლი ხვადაგიანი და პირველი რესპუბლიკის მკვლევარი - ირაკლი ირემაძე.