ნუკრიანის სახელოსნოებიტრენინგი სოფ. ნაფარეულში: მცირე ბიზნესის დაგეგმვა ახალგაზრდული საზაფხულო ბანაკი - თუშეთი 2011მინანქრის სახელოსნო სოფელ ნაფარეულშიხალხური საკრავების ოსტატიკახეთის მაფუტკრეთა ასოციაციასიღნაღის მუნიციპალიტეტის კულტურის რესურსები გზამკვლევი 2015პუბლიკაციები
ახალი ამბები
06 ივლისი 2016 სოციალური ეკონომიკა - კახეთის რეგიონის განვითარების შესაძლებლობა
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების კონკურის პირველადი ეტაპის მიმოხილვა
23 მაისი 2016 კონკურსი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების დასაფუძნებლად

ცახდდება კონკურსი თელავის და სიღნაღის მუნიციპალიტეტების მცხოვრებთათვის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატვიების შექმნის თაობაზე

28 აპრილი 2016 სოციალური ეკონომიკა

 „სოციალური ეკონომიკა - კახეთის რეგიონის განვითარების შესაძლებლობა.“ 

 

27 ნოემბერი 2015 ინიციატივა ცვლილებისათვის
პუბლიკაცია "ინიციატივა ცვლილებისათვის" წიგნი პირველი
01 აგვისტო 2015 კახეთის მაფუტკრეთა ასოციაცია
საინფორმაციო კატალოგი კახეთის მეფუტკრეთა ასოციაციის და მისი შევრების პროდუქციის შესახებ
16 ივლისი 2015 წითელი ტერორის ტოპოგრაფია - საბჭოთა თელავი
მეგზური: წითელი ტერორის ტოპოგრაფია - საბჭოთა თელავი 
ყველა სიახლე
კულტურის პროგრამა
კულტურის პროგრამა

სათემო განვითარების ცენტრს მიაჩნია, რომ კულტურა და განათლება თემის განვითარების ერთ-ერთი ეფექტური საშუალებაა...

სახელოსნოების პროგრამა
სახელოსნოების მხარდაჭერის პროგრამა
სამიზნე თემებში  მცირე სოციალური საწარმოების იდეის პოპულარიზება, სხვადასხვა სახელოსნოს დაფუძნების წახალისება და მათი განვითარების მხარდაჭერა...
საკონტაქტო ინფორმაცია
 

0105 თბილისი, გალაკტიონის 20
ტელ.  (+995 32) 299 83 22
ფაქსი: (+995 32) 299 72 61
E-mail: satemocdc@gmail.com